LogoBlackpion UKSW

Konferencja 2021
 

ORGANIZATORZY:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW

WSPÓŁORGANIZATORZY

Koło Naukowe Teologów UKSW

Zakon Szpitalny św. Jana Bożego (Bonifratrzy)

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

uprzejmie zapraszają na

X Konferencję Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. 

Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu.

 

 

17 kwietnia 2021 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

online na platformie Cisco Webex Meetings

godz. 10.00

 

Cel konferencji:

Celem Konferencji jest naukowe przedstawienie współczesnych osiągnięć i możliwości polskiej medycyny w diagnostyce i terapii wad rozwojowych płodów ludzkich w trakcie trwania ciąży i po jej zakończeniu.

W konferencji biorą udział najwybitniejsi polscy diagności i terapeuci prezentując osiągnięcia swych ośrodków.

 

 

Program konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

lek. Łukasz Jankowski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. UKSW - Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW

 

SESJA I - DIAGNOSTYKA PRZEDURODZENIOWA WAD PŁODU

 

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski (Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Kierownik II Katedry i Klinki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel (Kierownik Zakładu Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego).

 

10.20 – 10.35                             Embriologiczne podstawy wad rozwojowych. – lek. Mateusz Szatanek (Mazowiecki Szpital
                                                   Specjalistyczny w Radomiu), Maciej Wieczorski (Hist.-Med. Pracownia Histologiczna),
                                                   prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska (
Katedra i Zakład Histologii Embriologii
                                                   i Cytofizjologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

10.35 – 10.55                             Diagnostyka ultrasonograficzna wad płodu. – prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
                                                   (Kierownik Zakładu Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych, Centrum Medyczne Kształcenia
                                                   Podyplomowego).

10.55 – 11.10                             Diagnostyka genetyczna nieinwazyjna. – lek. Katarzyna Raczyńska (Radomski Szpital
                                                   Specjalistyczny w Radomiu),

11.10 – 11.30                             Diagnostyka inwazyjna wad płodu. – dr n. med. Ewa Janowska (II Klinika Położnictwa i
                                                   Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

11.30 – 11.50                             Niekorzystne zakończenie ciąży. – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski (Konsultant
                                                   Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Kierownik II Katedry i Klinki Położnictwa
                                                   i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

11.50 – 12.10                             Przerwa na kawę. 

 

SESJA II – TERAPIA WEWNĄTRZMACICZNA WAD PŁODU

 

Przewodniczy:    prof. dr hab. n. med. Marzena Dębska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), prof. dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund (Katedra Perinatologii, Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

 

12.15 – 12.40                             Terapia wewnątrzmaciczna patologii ciąż wielopłodowych. – prof. dr hab. n. med. Małgorzata
                                                   Świątkowska-Freund (Katedra Perinatologii, Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu
                                                   Medycznego).

12.40 – 13.05                     Wewnątrzmaciczne leczenie przepukliny oponowo-rdzeniowej płodu - nadzieja na lepsze życie.
                                     prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii,
                                     Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu).

13.05 – 13.30                             Diagnostyka i terapia wewnątrzmaciczna w wadach płuc płodu.– dr n. med. Magdalena
                                                   Litwińska - (Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu Instytutu Centrum Zdrowia Matki
                                                   Polki w Łodzi).

13.30 – 13.55                             Leczenie wad serca i leczenie wad układu moczowego u płodu. – prof. dr hab. n. med. Marzena
                                                   Dębska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie).

13.55 – 14.15                             Pomoc psychologiczna ciężarnym w sytuacji niepomyślnej diagnozy u płodu. – mgr Agnieszka
                                                   Chmiel – Baranowska (Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci).

14.15 – 14.30                             Opieka hospicyjna nad dziećmi z nieuleczalnymi wadami wrodzonymi.– lek. Katarzyna
                                                   Marczyk (Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci).

14.30– 15.15                              Posiłek

SESJA III - LECZENIE WAD PŁODU PO URODZENIU

 

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński (Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Konstancin Jeziorna),

lek. Łukasz Jankowski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

15.20 – 15.50                             Leczenie wad wrodzonych narządu ruchu u dzieci. - dr Jarosław Michał Deszczyński (Dyrektor
                                                   medyczny Paley European Institute), lek. Tomasz Albrewczyński (Paley European Institute).

15.50 – 16.15                             Leczenie wad wrodzonych serca u dzieci w Polsce. Gdzie jesteśmy? – prof. dr hab. n. med.
                                                   Andrzej Kansy (Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia
                                                   Dziecka” w Warszawie).

16.15 – 16.40                             Leczenie wad układu nerwowego u dzieci. - prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski (Kierownik
                                                   Kliniki Neurochirurgii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie)

16.40 - 17.00                             Wsparcie duchowe kobiet w okresie ciąży i połogu. - ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW

                                                  (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa).

17.00 – 17.05                             Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Wstęp wolny – uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)

dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz)

lek. Katarzyna Raczyńska – członek

lek. Mateusz Szatanek - członek

Komitet naukowy X Konferencji Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności.

Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu.

ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

dr hab. n. med. Marek Czarkowski

prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz - Dangel

prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

prof. dr hab. n. med. Marzena Dębska

lek. Grzegorz Dziekan

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak

ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka

dr hab. n. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ

dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ/UW

dr Tomira Chmielewska – Ignatowicz, UKSW

lek. Łukasz Jankowski

prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz

dr n. med. Agnieszka Kamińska

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kansy

lek. dent. Jadwiga Kazana

dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH

ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW

dr n. med. Magdalena Litwińska

prof. dr hab. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

lek. Barbara Paczwa

ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz

prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz prof. UM w Lublinie

prof. dr hab. n. med. dr h.c. mult. Henryk Skarżyński 

dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE

prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)

prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska – Freund

dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

dr hab. n. med. Elżbieta Wasilewska - Dziubińska, prof. CMKP

prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

Patronat honorowy nad konferencją:

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Patronat medialny: Miesięcznik PULS

  

Współorganizatorem konferencji była Polska Prowincja Zakonu Szpitalnego Św Jana Bożego.Zapraszamy do zapoznania się z materiałem prezentującym Hospicjum Perinatalne działające w strukturze Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Bonifratrów w Katowicach. 

 

Bonifratrzy film

Sprawozdanie2021