LogoBlackpion UKSW

Konferencja 2023

 

plakat 2023

 

ORGANIZATORZY:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW

Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

 

Koło Naukowe Teologów UKSW

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa WMCM UKSW

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

uprzejmie zapraszają na

XII Konferencję Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. 

Onkologia dziecięca.

22 kwietnia 2023 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

ul. Dewajtis 5-Aula Jana Pawła II

godz. 10.00

konferencja stacjonarna i on-line na platformie Cisco Webex Meetings

 

Cel konferencji:

Celem Konferencji jest naukowe, interdyscyplinarne przedstawienie współczesnych osiągnięć i możliwości polskiej medycyny w diagnostyce i terapii w chorobach onkologicznych wieku dziecięcego.

W konferencji biorą udział najwybitniejsi polscy diagności i terapeuci prezentując osiągniecia swoich ośrodków.

Program konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lek. Piotr Pawliszak – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański - Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski- Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

 

 

SESJA I 

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka - Vi-ce Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.

10.25 – 10.45     Onkologia dziecięca wczoraj i dziś – prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka - Vi-ce Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.                            

10.45 – 11.00     Aktualne prace sejmu i senatu nad problemami onkologii dziecięcej w Polsce. – dr n. med. Beata Małecka - Libera - Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.

11.00 – 11.20     Nowotwory Centralnego Układu Nerwowego u dzieci – prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska - Kierownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

11.20 – 11.40     Postęp w leczeniu białaczki limfoblastycznej u dzieci – dr n. med. Magda Wołowiec- Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

11.40 – 12.00     Guzy układu moczo-płciowego u dzieci – dr n. med. Anna Wakulińska - Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

12.00 – 12.25     Przerwa na kawę. 

  

SESJA II

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna- kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

12.30 – 12.50     Mięsaki narządu ruchu - ból nasz wróg czy sprzymierzeniec – prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska - Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

12.50 – 13.10     Guzy lite u dzieci – dr n. med. Barbara Sopyło - Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży - Instytut Matki i Dziecka.

13.10 – 13.30     Hemofilia a ból i cierpienie – prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna - Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

13.30 – 13.50     Psycholog w dziecięcym oddziale onkologicznym, kontakt z chorym dzieckiem, jego bliskimi i personelem – mgr Maciej Starzyński - Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży WUM.

13.50 – 14.10     Opieka paliatywna czy tylko pacjenci onkologiczni? – dr n. med. Marek Karwacki - Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

14.10 – 14.55     Przerwa - Posiłek

 

SESJA III

Przewodniczy: dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska – prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, ks. dr Wojciech Kućko – Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

15.00 – 15.20     Rola i zadania pielęgniarki w interdyscyplinarnej opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową – dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Nauk Medycznych, Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

15.20 – 15.40     Badania laboratoryjne jako skuteczne narzędzie w ocenie i monitorowaniu stanu odżywienia u dzieci z chorobą nowotworową – dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska, Kierownik Zakładu Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Nauk Medycznych, Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

15.40 – 16.00     Żywienie dzieci chorujących onkologicznie – lek. Mateusz Szatanek - rezydent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

16.00 – 16.20     Trauma po stracie dziecka. Jak sobie z nią poradzić? – ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW – Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

16.20 – 16.25     Podziękowania i zakończenie konferencji.

  

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

 

Wstęp wolny – uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.

 

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lek. Mieczysław Szatanek   (wiceprzewodniczący) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna (sekretarz)

lek. Katarzyna Raczyńska – członek

lek. Mateusz Szatanek – członek

Komitet naukowy XII Konferencji Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności.

Onkologia dziecięca.

 

1.            Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW

2.            Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

3.            dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska UKSW

4.            Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

5.            Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska - Bagińska

6.            Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

7.            Lek. Grzegorz Dziekan

8.            Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka

9.            Dr hab. n. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ

10.          Dr hab. n. med. Anita Gębska-Kuczerowska

11.          Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

12.          Dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ/UW

13.          Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz

14.          Dr n. med. Marek Karwacki

15.          Lek. dent. Jadwiga Kazana

16.          Dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH

17.          Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW

18.          Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – WUM (sekretarz)

19.          Prof. dr hab. Zbigniew Łukasik

20.          Dr n. med. Beata Małecka - Libera

21.          Lek. Barbara Paczwa

22.          Ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący)

23.          Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW

24.          Lek. Piotr Pawliszak

25.          Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz

26.          Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

27.          Prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska

28.          Dr hab. n. med. Jerzy Reymond, prof. WSBiP

29.          Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

30.          Dr n. med. Barbara Sopyło

31.          Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE

32.          Mgr Maciej Starzyński

33.          Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

34.          Lek. Mateusz Szatanek

35.          Lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)

36.          Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz

37.          Dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS

38.          Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

39.          Dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska

40.          Dr n. med. Anna Wakulińska

41.          Dr hab. n. med. Elżbieta Wasilewska- Dziubińska, prof. CMKP

42.          dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski,

43.          Dr n. med. Magdalena Wołowiec

44.          Prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

45.          Dr n. o zdr. Rena Wójcik

 

  

 

Patronat honorowy nad konferencją:

 

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Patronat medialny: Miesięcznik PULS