Konferencja 2011

Konferencja dla lekarzy
Problemy bioetyczne katolickich pracowników opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5
11 grudnia 2011r. godz.9.00
9.00 - Rozpoczęcie
Dr Barbara Paczwa – Prezes Koła Ziemi Radomskiej KSLP
Dr Mieczysław Szatanek - Prezes OIL w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski - kierownik Katedry Teologii Współczesnej WT UKSW w Warszawie
Część I
Referaty :
9.30 - 9.45 - Chrześcijański obraz człowieka – wartość w codzienności ( ks. dr Dariusz Pater WT UKSW)
9.45 - 10.10 - Problemy bioetyczne w praktyce lekarskiej
(dr Krzysztof Romanowski- Departement Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie)
10.10 - 10.25 - Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji ( ks. dr Dariusz Pater WT UKSW)
10.25 - 11.00 - Promocja ksiażki pod red. Ks. Dariusza Patera – Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia.
11.00- 11.20 - Zaniechania uporczywej terapii - dylematy w opiece nad dzieckiem umierającym
( mgr Wanda Szelachowska - Kluza - Główny Specjalista - Departement Matki i Dziecka, Ministerstwo Zdrowia)
11.35 - 12.00 - DYSKUSJA - Prowadzą: mgr Wanda Szelachowska- Kluza ( Departement Matki i Dziecka, Ministerstwo Zdrowia ); dr Krzysztof Romanowski (Departement Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie); ks. dr Dariusz Pater,  WT UKSW).
Podsumowanie Konferencji: ks. dr Dariusz Pater
Część 2
12.00 - 12.30 – Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz spowiedź
12.30 - 13.30 - Msza Święta / kazanie (ks. Dariusz Pater)
13.00 - Wspólny posiłek
Organizatorzy :
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Koło Ziemi Radomskiej
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Katedra Teologii Współczesnej Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Patronat: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik

Galeria Konferencja 2011