Konferencja 2014
 
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Koło Ziemi Radomskiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze
Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
uprzejmie zapraszają na
III Konferencję dla służby zdrowia
Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności
29 marca 2014 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
AulaJana Pawła II
godz. 10.00
Program konferencji:
10.00 – Rozpoczęcie
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński- Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; Dr Mieczysław Szatanek- OIL w Warszawie, KSLP Koło Ziemi Radomskiej
 
Sesja I
Przewodniczy:
Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
10.15 – 10.30    dr med. Konstanty Radziwiłł (Przewodniczący Komisji Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie)
Kształtowanie postaw moralnych lekarzy wobec bólu i cierpienia.
10.30 – 10.50  prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Doleo ergo sum – cierpię, więc jestem.
10.50 – 11.10    dr med. Janusz Meder (Polska Unia Onkologii, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie)
Cierpienie ludzkie w onkologii.
11.10 – 11.30    dr med. Alicja Macheta (UJ CM Kraków)
Uzależnienie od alkoholu – szkody nie tylko dla zdrowia.
11.30 – 11.50    lek. med. M. Dorota Schmidt – Pospuła (UJ CM Kraków)
Ludwik Bierkowski – pierwszy „narkotyzer” polski.
11.50 – 12.05    Dyskusja
12.05 – 12.30    Przerwa na kawę
Sesja II
Przewodniczy:
dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ
12.30 – 12.50    mgr Małgorzata Kruk (Klinika Akademii Medycznej Chorób Wieku Dziecięcego w Warszawie)
Proces przekazywania informacji o zakażeniu HIV z perspektywy psychologa i pacjenta.
12.50 – 13.10    dr med. Anna Królikowska, lek. med. Kinga Grobelska, mgr Ewa Zieliński (Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Różne aspekty bólu i cierpienia osób w wieku podeszłym.
13.10 – 13.30    mgr Małgorzata Chodak (Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Ecole Europeenne de Psychoterapie Socio- et Somato- Analytique EEPSSA)
Bądź ze mną. Ja umieram.
13.30 – 13.50    dr Mariola Kosowicz (Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii w Warszawie)
Psychologiczne aspekty bólu przewlekłego w chorobach nowotworowych.
13.50 – 14.10    dr hab. med. Elżbieta Wasilewska – Dziubińska, prof. CMKP (Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
Plejotopowe działanie witaminy D – schorzenia cywilizacyjne.
14.10 – 14.30    Dyskusja
14.30 – 15.30    Posiłek
Sesja III
Przewodniczy:
dr hab. med. Elżbieta Wasilewska – Dziubińska, prof. CMKP (Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
15.30 – 15.45  dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ (UJ CM Kraków)
Czy Christus medicus może być wzorem dla współczesnego lekarza?
15.45 – 16.00    dr med. Agnieszka Kamińska (SKSO Warszawa)
Czy procesy starzenia się naszego organizmu muszą być źródłem bólu i cierpienia?
16.00 – 16.15    ks. dr hab. Marek Tatar (WT UKSW Warszawa)
Rozeznanie tożsamości w cierpieniu.
16.15 – 16.30    ks. dr Mirosław Mejzner (WT UKSW Warszawa)
Cierpienie: kara za grzech czy środek uświęcenia?
16.30 – 16.45    ks. dr Dariusz Pater (WT UKSW Warszawa)
Przemoc, choroba i śmierć. Jak chrześcijanie konfrontują się z cierpieniem?
16.45 – 17.00    Dyskusja i podsumowanie konferencji
Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.
Wstęp wolny
Komitet organizacyjny: ks. dr Dariusz Pater (przewodniczący) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; lek. med. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący); dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz).
 
Komitet naukowo-organizacyjny III Konferencji
Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności 2014:
lek. med. Grzegorz Dziekan
prof. dr hab. med. Ełła Bulicz
dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ
prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz)
ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
prof. Robert Kasprzyk, D.A.
dr inż. Andrzej Krzyszkowski
ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski  
prof. dr hab. Zbigniew Łukasik
prof. dr hab. med. Igor Murawow
lek. med. Barbara Paczwa
ks. dr Dariusz Pater (przewodniczący) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz
dr med. Konstanty Radziwiłł
lek. med. Andrzej Sawoni
dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE
lek. med. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)
dr Jerzy Telak
prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko
ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak
dr hab. med. Elżbieta Wasilewska, prof. CMKP
dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław
prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
Patronat honorowy nad konferencją:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 

Galeria Konferencja 2014