Konferencja 2015
 
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Koło Naukowe Teologów UKSW
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Koło Ziemi Radomskiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
uprzejmie zapraszają na
IV KONFERENCJĘ DLA SŁUŻBY ZDROWIA
BÓL I CIERPIENIE - OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI
MEDYCYNA - FILOZOFIA - TEOLOGIA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Aula Jana Pawła II, godz. 10.00
 
 
Program konferencji:
10:00- Rozpoczęcie
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński- Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Lek. Andrzej Sawoni - Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
Sesja I
Przewodniczy:
Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz - Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
10.15 - 10.30 prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński (Dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach)
Niedosłuch i głuchota przyczyną izolacji, bólu i cierpienia człowieka.
10.30 - 10.45 dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ (Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ)
Czy dezintegracja dotyczy tylko medycyny?
10.45 - 11.00 dr hab. med. Elżbieta Wasilewska - Dziubińska, prof. CMKP (Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
Poporodowe zapalenie tarczycy.
11.00 - 11.15 dr hab. med. Jerzy Reymond (Radomski Szpital Specjalistyczny - Oddział Chirurgii Szczękowej)
Ból w stomatologii - przegląd historyczny.
11.15 - 11.30 lek. Sergiusz Prokopiuk, lek. Jerzy Szczuruk, lek. Aleksander Szczuruk
(Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu - Łuck, Ukraina)
Zbrodnia Wołyńska - refleksja nad bólem przez pokolenia.
11.30 - 12.00 Dyskusja
12.00 - 12.30 Przerwa na kawę
Sesja II
Przewodniczy:
dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ
12.30 - 12.45 dr med. Dorota Rogowska - Szadkowska (UM Białystok)
Medyczne właściwości marihuany.
12.45 - 13.00 lek. M. Dorota Schmidt - Pospuła (UJ CM Kraków)
Historia kokainy - pierwsze próby walki z bólem miejscowym.
13.00 - 13.15 dr med. Alicja Macheła (UJ CM Kraków)
Medyczne właściwości kokainy, amfetaminy i jej pochodnych.
13.15 - 13.30 dr hab. med. Maciej Kosieradzki (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej)
Uzyskanie zgody na pobranie narządów wobec cierpienia najbliższych potencjalnego dawcy.
13.30 - 13.45 ks. dr hab. Jarosław Babiński (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)
Cierpienie i jego sens w perspektywie filozofii i wiary.
13.45 - 14.15 Dyskusja
14.15 - 15.00 Posiłek
Sesja III
Przewodniczy:
dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
15.00 - 15.15 ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)
Cierpienie jako miejsce doświadczenia duchowego.
15.15 - 15.30 dr Barbara Szykuła - Piec, dr Izabella Grabowska - Lepczak, dr Jerzy Telak (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Percepcja bólu i cierpienia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wybrane zagadnienia
15.30 - 15.45 lek. Barbara Kalbarczyk, lek. Mieczysław Szatanek (Radomski Szpital Specjalistyczny - Odział Ginekologiczno - Położniczy)
Ból - zjawisko towarzyszące porodowi naturalnemu.
15.45 - 16.00 lek. Grzegorz Dziekan (SPZZOZ im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze)
Doświadczenie przypadków w ZOL jako źródło rozumienia bólu i cierpienia w praktyce lekarskiej.
16.00 - 16.15 dr med. Anna Królikowska, dr Ewa Zielinski, doc. dr med. Zdzisława Kalisz (Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu; Bydgoska Szkoła Wyższa)
Postawy społeczne wobec osób starszych.
16.15 - 16.40 Dyskusja
Sesja IV
Przewodniczy:
dr med. Anna Królikowska - Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
16.40 - 16.55 dr Wanda Kamińska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW Warszawa)
Ból i cierpienie w świetle refleksji filozoficznej.
16.55 - 17.10 dr Monika Waluś (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)
Leczenie i towarzyszenie w cierpieniu jako znak bliskości Boga.
17.10-17.25 ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)
Motywujący a depresyjny lęk przed cierpieniem.
17.25 - 17.40 ks. dr Dariusz Pater (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa)
Sztuka cierpienia - sztuka umierania.
17.40 - 18.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji
 
Patronat honorowy nad konferencją: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.
Komitet organizacyjny: ks. dr Dariusz Pater (przewodniczący) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący); dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz).
 
 
Galeria Konferencja 2015