LogoBlackpion UKSW

Organizatorzy

Komitet naukowy XII Konferencji Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności.

Onkologia dziecięca.

1.            Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW

2.            Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

3.            dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska UKSW

4.            Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

5.            Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska - Bagińska

6.            Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

7.            Lek. Grzegorz Dziekan

8.            Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka

9.            Dr hab. n. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ

10.          Dr hab. n. med. Anita Gębska-Kuczerowska

11.          Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

12.          Dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ/UW

13.          Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz

14.          Dr n. med. Marek Karwacki

15.          Lek. dent. Jadwiga Kazana

16.          Dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH

17.          Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW

18.          Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – WUM (sekretarz)

19.          Prof. dr hab. Zbigniew Łukasik

20.          Dr n. med. Beata Małecka - Libera

21.          Lek. Barbara Paczwa

22.          Ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący)

23.          Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW

24.          Lek. Piotr Pawliszak

25.          Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz

26.          Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

27.          Prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska

28.          Dr hab. n. med. Jerzy Reymond, prof. WSBiP

29.          Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

30.          Dr n. med. Barbara Sopyło

31.          Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE

32.          Mgr Maciej Starzyński

33.          Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

34.          Lek. Mateusz Szatanek

35.          Lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)

36.          Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz

37.          Dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS

38.          Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

39.          Dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska

40.          Dr n. med. Anna Wakulińska

41.          Dr hab. n. med. Elżbieta Wasilewska- Dziubińska, prof. CMKP

42.          dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski,

43.          Dr n. med. Magdalena Wołowiec

44.          Prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

45.          Dr n. o zdr. Rena Wójcik

Patronat honorowy nad konferencją:

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Patronat medialny: Miesięcznik PULS