Partnerzy

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Zakon Bonifratrów
Koło Naukowe Teologów UKSW


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu